Reactief adviseert bedrijven, scholen, verenigingen, stichtingen, gemeenten maar bijvoorbeeld ook overheden hoe zij binnen hun beleid de onderdelen sport, cultuur en MVO kunnen integreren. In samenspraak worden de doelgroepen en de doelstellingen geformuleerd en wordt er rekening gehouden met het beschikbare budget. Wat volgt is een passend advies voor het organiseren van een project, activiteit of een coachingstraject. Desgewenst neemt Reactief de gehele organisatie vervolgens voor haar rekening of werkt hierin samen met het bedrijf.

De uitgangspunten van de klant zijn bij een advies altijd leidend.