Kinderen moeten soms begeleid worden om de toekomst vanuit een (meer) stabiele positie tegemoet te kunnen en willen treden. Reactief kan hier in opdracht van de opdrachtgever een rol in spelen. Het coachingstraject kan heel divers zijn en wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. Veelal zijn sport- en cultuuractiviteiten een onderdeel van het traject. Diverse projecten zijn inmiddels succesvol afgerond.